Portfolio


Wielu ludzi, wiele miejsc, i wiele przedmiotów
istnieje już tylko na zdjęciach
Wojtek Habdas